DISCLAIMER

1. UITGEVER VAN DE WEBSITE

SAS JEAN ROUTHIAU
24 avenue de la Métairie
85250 Saint-Fulgent - FRANCE

tel : 02 51 42 72 28

E-mail : contact@groupe-routhiau.fr

SIRET-nummer SIRET : 312 613 920 00049

2. BEHEERDER VAN DE WEBSITE

Beheerder van de website : Christophe Bellon - Responsable Marketing et Communication

3. ONTWIKKELING VAN DE WEBSITE

Z&Ko
Impasse Isaac Newton / Bp 30112
85340 Les Sables d'Olonne
Tel : 02 51 23 24 40 - Fax : 02 51 90 01 26
E-mail : contact@zandko.fr
Website : Z&Ko

4. HOSTING

Médialibs voor Z&Ko

5. CMS

E-majine

6. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door uw gebruik van deze website gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en waarschuwingen.
Deze website kan links naar andere websites bevatten. JEAN ROUTHIAU aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere websites dan degene die deel uitmaken van het domein www.jean-routhiau.fr.

Deze volledige website is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de downloadbare documenten, iconografische en fotografische afbeeldingen en de redactionele inhoud. De genoemde merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars.
De reproductie van deze site of een deel ervan op om het even welke elektronische drager is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website. U stemt ermee in deze site niet te gebruiken voaor illegale of door de wet verboden of door de disclaimer en de contractuele vermeldingen verboden doeleinden.

7. PRIVACY

In overeenstemming met de wet 'Informatique et Liberté' van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang tot en correctie van uw gegevens. Hiervoor dient u enkel contact met ons op te nemen (met vermelding van uw contactgegevens en, indien van toepassing, uw klantnummer).

8. AUTEURSRECHT - COPYRIGHT

Alle elementen van welke aard dan ook (stilstaande beelden, bewegende beelden, foto's, databases, merken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) die terug te vinden zijn op de website www.jean-routhiau.fr zijn wettelijk beschermd door het auteursrecht. In dit verband is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JEAN ROUTHIAU, elke reproductie, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of volledige wijziging van enig onderdeel van de website, op welke manier dan ook, verboden op straffe van gerechtelijke vervolging.

9. NAAM EN LOGO

Het is ten strengste verboden om de naam JEAN ROUTHIAU of het bijbehorende logo geheel of gedeeltelijk te reproduceren, opnieuw uit te geven of te verspreiden, alleen of in verband met welke titel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van JEAN ROUTHIAU.

10. HYPERTEKSTLINKS

Elke website is gemachtigd om zonder voorafgaande toestemming een link naar de informatie op de website van JEAN ROUTHIAU te plaatsen. De pagina's en documenten van www.jean-routhiau.fr mogen echter niet geïntegreerd worden in de pagina's van een andere website.
De toelating om een link te plaatsen is geldig voor elke drager, behalve voor dragers die informatie van controversiële, pornografische, xenofobe aard verspreiden of die in ruimere mate de gevoeligheid van velen kunnen aantasten.
JEAN ROUTHIAU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die verspreid wordt op de websites waarvan een hypertekstlink op www.jean-routhiau.fr staat.

11. KWALITEIT EN GEBRUIK VAN INFORMATIE

JEAN ROUTHIAU streeft ernaar betrouwbare, gecontroleerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verspreiden. Ondanks de vele inspanningen om dit doel te bereiken, kunnen er nog steeds fouten of weglatingen blijven bestaan. Het is daarom aan de internetgebruiker, onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid, om de informatie die beschikbaar is op www.jean-routhiau.fr oordeelkundig te gebruiken. Bijgevolg beveelt JEAN ROUTHIAU aan dat u de informatie die op zijn website verzameld is te controleren voordat u een beslissing neemt over het gebruik ervan.

12. GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De informatie die wordt verspreid op de website van JEAN ROUTHIAU wordt verstrekt zonder enige vorm van garantie, anders dan voorzien door de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder zonder garantie dat de inhoud voldoet aan de behoeften van de gebruiker of het gebruik dat hij ervan zal maken. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de informatie die op www.jean-routhiau.fr wordt verspreid.
JEAN ROUTHIAU kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn website of andere ermee verbonden websites, en met name financieel verlies dat of commerciële schade die hieruit voortvloeit.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse nationale recht. De taal van de algemene voorwaarden is Frans. Bij geschillen zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd.

14. Fotografische credits

Ontdek onze beste
RECEPTEN

Een gedeelde passie, verwennen en jezelf verwennen door voor anderen te koken. Onze koks, nieuwsgierige en onvermoeibare fijnproevers, gebruiken hun passie om uw creativiteit te voeden. Elk recept dat ze bedenken wordt geproefd en beoordeeld door proefpanelen.

Ontdek de recepten